Periodisk syn

Et periodisk syn er til for at sikre sig at bilen er i lovlig stand, og at den ikke er til fare for færdselssikkerheden samt miljøet.
En personbil skal første gang til periodisk syn efter 4 år, og derefter til syn hver 2. år.

For en varebil gælder samme regler omkring periodisk syn som for en personbil. Første gang efter 4 år og dernæst hver 2. år.

Der gælder andre regler for campingvogne, lastbiler, motorcykler samt trailer. Regler omkring syn for disse køretøjer finder du i menuen under “Køretøjer”.

Nedvejning af varebil

Vægtafgiften for varebiler afhænger af den tilladte totalvægt, og – afhængigt af bilens første registreringsdato – er der også en ekstra årlig afgift, hvis man anvender bilen privat.

Mange spørger derfor, om man kan få nedsat den tilladte totalvægt (tilladt totalvægt er bilens maksimale vægt inkl. læs).
Det kan man godt. Der er en række forudsætninger, der skal være opfyldt:

Krav for nedvejning af varebil

• Bilens ”ny” tilladte totalvægt skal fastsættes, så der er en effektiv lasteevne på min.
150 kg gods, når tanken er fuld, og når alle siddepladserne er besat (der regnes
med 75 kg pr. person, og oftest er der tale om to personer)
• Bilens ”ny” tilladte totalvægt skal være minimum 1,2 x egenvægten
• Bilens ”ny” tilladte totalvægt skal være minimum 1,25 x tilladt bagakseltryk
• Bilens ”ny” tilladte totalvægt kan ikke nedsættes med mere end 30 % i forhold til den
teknisk tilladte totalvægt

Koster det noget?

Koster det noget?
Ja – det koster jo penge til et ekstra syn, hvis man ikke får lavet ændringen i forbindelse med, at bilen alligevel bliver indkaldt til periodisk syn.

Hvis man ved nedsættelsen passerer afgiftsgrænserne 2.000 kg, 2.500 kg og 3.000 kg, vil SKAT i mange tilfælde opkræve ekstra registreringsafgift. Afgiftens størrelse vil være afhængig af bilens alder og værdi, og man må henvende sig til SKAT for at få oplyst den konkrete afgift. Det kan være en god idé at spørge om afgiftens størrelse, førend man får synet bilen med den lavere tilladte totalvægt.

Tempo 100

Tempo-100 er at kunne få en tilladelse til sin campingvogn eller påhængskøretøj o1/o2 til at køre op til 100km/t i enten Danmark eller Tyskland.

Med andre ord betyder Tempo-100 at et vogntog hvor det trækkende køretøj er en personbil, varebil eller bus med en totalvægt som ikke overstiger 3500kg kan få tilladeles til at køre 100 km/t hvis dette er egnet og opfylder kravene for Tempo-100

Derudover kan busser med en totalvægt på mere end 3500kg ligeledes få en Tempo-100 godkendelse. Tilladelsen gælder ikke hvis bussen køre med påhængskøretøj.

Udvidet syn / Toldsyn

Et udvidet syn/toldsyn foretages i forbindelse med import af et køretøj, samt i visse tilfælde ved eksport af biler og motorcykler.

Ved et udvidet syn gennemgåes køretøjets stand i forhold til ekstraudstyr, kilometerstand samt andre oplysninger som SKAT skal bruge for at vurdere værdien af køretøjet, hvorefter man betaler den beregnede afgift

Du finder vores synshaller i både Padborg, Tønder, Aabenraa og Kolding